Vergoedingen Zwembadtrainingen

Tijdens de ALV heeft het bestuur een financieel overzicht gegeven van de bijdrage die vanuit de vereniging voor de zwembadtrainingen wordt gegeven. Die stijgt van ruim € 300 in 2014 naar ruim € 600 in 2015. Er is tijdens de ALV geconcludeerd dat dit een onwenselijke situatie is en de ALV heeft het bestuur de ruimte gegeven om met een oplossing voor 2015 en 2016 te komen.

Uitgangspunt daarbij is dat de bijdrage van de vereniging rond de € 300 komt te liggen.

Het bestuur heeft besloten om de bijdragen voor de zwembadtrainingen te verhogen met ingang van heden;

Zwembad

Kosten [€]

De Beemd

5,00

De Dennen

5,00

Golfslagbad

7,00

Daarnaast is besloten om in 2016 nog 2 zwembadtrainingen in De Beemd te geven en voor het jaar daarna op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief. We krijgen in 2016 nog subsidie voor 2 uur training en zullen 3 uur het zwembad huren.

De ALV heeft begin 2016 de mogelijkheid om een besluit te nemen voor de rest van 2016 en de jaren daarna.

Zie het volledige overzicht hier (Contributie en onkostenvergoeding 2015)

Maarten van Beek – penningmeester