Lidmaatschap

Lidmaatschap Wijzigingen Doorgeven

Voor aanmelding of opzegging dient u contact op te nemen met:

E-mail: ledenadmin@lkv-njord.nl

De halfjaarlijkse termijnbetaling loopt van 1-1 tot 1-7 en van 1-7 tot 1-1. U ontvangt een nota per email. Bij aangaan van het lidmaatschap gaat de contributie m.i.v. de volgende maand in. Als cursisten besluiten lid te worden gaat de contributie per 1-1- van het volgende jaar in. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de contributiebetaling m.i.v. de eerstvolgende termijn.

Bij lidmaatschap moet je instemmen met het huishoudelijk reglement. Daarin staan de regels waaraan je met voldoen. Als je lid wordt krijg je de beschikking over een sleutel voor toegang tot het gebouw. Bij opzegging moet de sleutel van het clubgebouw worden ingeleverd. Na inlevering van de sleutel, zal het daarvoor betaalde borgbedrag worden terugbetaald. Bankrekeningnummer NL65 RABO 0336 6537 78