Contributies

Contributie leden per half jaar Euro
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar 22,00
Leden vanaf 18 jaar 35,50
Gezin (2 personen op zelfde adres) 54,00
Gezin met kinderen (t/m 12 jaar) 56,00
Gezin met kinderen (t/m 17 jaar) 75,00
Donateur minimaal 9,50
Landrot 5,00
Stalling leden per half jaar Euro
Per kayak 9,50
Per Canadese kano 16,00
4 kayaks of meer 31,00
3 kayaks en een Canadese kano of meer 36,00
Huur boten (incl. peddels) leden per half jaar Euro
Huur van 1 verenigingsboot 35,50
Per gezin hoeven maximaal twee kanos te worden gehuurd.
Voor kinderen onder de 12 jaar hoeft geen kano te worden gehuurd.
Borg sleutel 23,00
 Leden mogen 2 boten per persoon stallen
Alle rechten voorbehouden, contributielijst laatst bijgewerkt op 20-03-2017