Bestuur

Bestuur @lkv-njord.nl
Voorzitter (interim): Henk Groeneveld  voorzitter@
Penningmeester: Marianne Wennemers  penningmeester@
Alg. bestuurslid; Verhuur Janny Wilgenhof  janny@
Secretaris; PR Gabrielle Kers  gabrielle@ / secretaris@
Alg. bestuurslid; Tobias van Capelleveen  tobias@
Overig
Verhuur kantine ed: Janny Wilgenhof  verhuur@
Ledenadministratie  ledenadmin@
Webmaster: Guido van Capelleveen  webmaster@
Contact Algemeen  info@

Herzien maart 2017

Verenigingsdocumenten

 

Document Link
Njord statuten Link
Huishoudelijk reglement (2016) Link