Weerribben

Weerribben
Niet iedereen is op vakantie vandaar deze extra tocht.
Zondag 11 augustus vertrekken we vanuit Wetering om een tocht
in de Weerribben te varen. De vaarafstand bedraagt  14 of 17,5 km.
Het Nationaal Park Weerribben is een 3500 hectare groot laagveen
moeras. Het landschap kenmerkt zich door een grote afwisseling
 van water, rietlanden, hooilanden en moerasbossen. Veel verschillende
planten en dieren hebben in dit gebied hun verblijfplaats. Sommige
daarvan zijn uniek voor Nederland, soms zelfs voor Europa.
Gegevens over de tocht.
Datum:     zondag 11 augustus
Boten laden: 9:00 uur
Thuiskomst:   ca 17:00 uur
Vaarafstand: 14 km
Niveau deelnemers:                        ongeoefend vaarder
Vaarpunten:                                      25 punten
Vervoerskosten:                                € 4,00
Vaarleiding:    Hans Maarse
Aanmelden:                                    uiterlijk vrijdag 9 augustus
jhmmaarse@kpnmail.nl  
                                                        tel.  0573-253242
Verplicht :                                  Zwemvest.
    Deelname op eigen risico.