Oefening reddingstechnieken in omleidingskanaal

Aan de
Aadijk in het Omleidingkanaal vond de bijscholingsdag/praktijkmiddag
plaats
voor instructeurs van de Nederlandse Kanobond.
De ochtend werd in Zenderen bij
Buitensport
Twente uitgebreid aandacht besteed aan theorie, geschiedenis van
ongevallen
bij dergelijke stuwen, reddingsmethoden, technische oplossingen,
uiteen
gezet door de Swift Water Rescue Technicians Remi Wegman en Remko
Brouwer
van Europagaai. De middag werden de reddingstechnieken in het kolkende water

van de stuw aan de Aadijk in de praktijk gebracht.
 

Zie het
 internet
artikel  en de foto’s  op
 http://www.geleraaf.nl/2010-2/stuw/stuw.html De foto’s tonen
het potentiele gevaar bij een stuw. Iets waarvan ook ieder Njord lid
zich bewust
moet zijn. Blijf dus met je kano altijd uit de buurt van een stuw
!