Verslag ALV

De algemene ledenvergadering op 23 februari werd door 16 leden (incl. bestuur) bezocht. De gewoonlijke agenda werd afgewerkt. Veel agenda punten waren snel afgehandeld. Sommigen kostten wat meer tijd. De begroting werd goedgekeurd. De toertroffee werd uitgereikt aan Janny Wilgenhof. Er was ook een bestuurswisseling. Gabriëlle hield er na 13 jaar mee op. Voor haar is Yanto als nieuwe secretaris gevonden.

Janny ontvangt de toertroffee uit handen van Lidy

Yanto is bereidt die functie over te nemen waar het bestuur dan ook heel content mee is. Yanto krijgt het daarmee best druk binnen de vereniging. Hij was net al toegetreden tot de toercommissie. Daarnaast wil hij samen met Leo L. dit seizoen de clubavond meer tot bloei laten komen. Al met al was het een zinnige vergadering waarbij ideeën, meningen en gedachten konden worden uitgewisseld. Vooral over hoe we de vereniging levendig en toekomstbestendig kunnen houden. Bijvoorbeeld door de club aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden en nieuwe leden te binden aan de vereniging. Het werd later dan verwacht en om 22.30 uur volgde nog een gezellige nazit en werd het ook nog wat later voor de meesten.

Henk bedankt namens het bestuur en leden Garbriëlle voor haar inzet voor de vereniging.
En daar hoorde natuurlijk een verdienstelijke attentie bij, geheel in stijl van de natuurbeleving die het kanoën ons brengt.