ALV Njord

Op 16 maart hield Njord weer haar jaarlijkse ALV. Hierbij waren 14 leden aanwezig.
 Dit alles onder leiding van voorzitter Eric van Capelleveen. De agenda bevatte de vertrouwelijke punten als de financiën en de jaarverslagen.van de commissies die werden opgefleurd met kleurrijke plaatjes. De begroting werd ook dit jaar weer goedgekeurd. Het bestuur blijft in de huidige vorm bestaan. Na dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend, waaronder de penningmeester, wat het komend jaar de uitdaging brengt een nieuwe penningmeester te vinden. Dit jaar werd de toertroffee uitgereikt aan Janny Wilgenhof, die tot haar eigen verrassing de meeste tochten bleek te hebben gevaren in 2011. De Mr. Blub trofee ging dit jaar naar Lidy Groeneveld. Zij haalde figuurlijk een nat pak doordat zij Rijkswaterstaat optrommelde om ons tijdens onze sluitingstocht te begeleiden, wat tot de meest hilarische sluitingstocht uit de geschiedenis van Njord leidde. De aanmoedigingsprijs voor het wildwatervaren (een mini peddel) ging naar Nicole Kers omdat zij het wildwatervaren weer enthousiast heeft opgepakt. Verder kwam ook een stukje beleid ter sprake. Visie naar de toekomst en hoe te reageren op het teruglopend ledental. Dit alles onderging een zinnige discussie wat de ledenvergadering meer maakte dan het afhameren van de jaarlijkse punten.
Zie ook het fotoboek http://www.lkv-njord.nl/fotoboek.php?id=118