Boven Berkel nabij Rekken wordt mooier

Het Waterschap Rijn en IJssel is al een poosje bezig om de Berkel weer vispasseerbaar te maken. Hiermee bouwen ze aan het inrichten van de zogeheten ecologische verbindingszones waardoor flora en fauna weer ongestoord zich kan verplaatsen. Op de op 9 juni gehouden informatieavond werd duidelijk dat de zogeheten zandvang in Rekken het karakter van een meanderende rivier krijgt waarbij de functie, het afvangen van slib en grof zand, intact blijft. Bij hoge afvoer komt er uit Duitsland namelijk het nodige mee met de rivier/beek. De werkzaamheden aan de berkel vallen samen met het vispasseerbaar maken van de bovenste panden van de berkel, zeg maar van Eibergen naar Rekken (zie tekening) Daar is gekozen voor het benutten van de ter plekke aanwezige beken om de vissen parallel aan de Berkel te laten opzwemmen. De Ramsbeek (niet bevaarbaar voor kano’s) komt straks ter hoogte van de Zandvang weer uit in de Berkel. Stroomopwaarts van de Zandvang worden eveneens kleine veranderingen doorgevoerd om zowel tijdens zomerafvoer als winterafvoer voldoende stroomsnelheid te behouden. Een aan te brengen in het stroombed gelegen duiker biedt deze mogelijkheid. Op de informatieavond werd gepleit voor het aanbrengen van een kanostoep ter plekke hetgeen als een welkome suggestie werd ervaren. Wanneer de werkzaamheden zijn doorgevoerd zal de kanotocht over de boven Berkel naar verwachting weer een stukje mooier geworden zijn.