Mogelijk Waterontwerp Lochem

Roelofs Advies en Ontwerp (www.roelofsadviesenontwerp.nl) staat aan de basis van het waterontwerp voor de ‘Etalage naar de Toekomst’. Water is het verbindend element in de Etalage naar de Toekomst (www.etalagenaardetoekomst.nl/) , een ambitieuze ontwikkeling waarbij het gebied ten noorden van het centrum van Lochem wordt getransformeerd naar een dynamisch woon-werk landschap met ruimte voor publiek functies. Het waterontwerp sluit hier naadloos bij aan door de ontwikkeling van een kanobaan, het herstellen van een oude berkelarm en het bevaarbaar maken van de Berkel tot in het centrum van Lochem. Uniek in het ontwerp is dat waterrecreatie, beleving en ecologie hand in hand gaan. De kanobaan wordt MOGELIJK uitgevoerd als vispassage en bij de inrichting van de beektrajecten wordt rekening gehouden met de ambities van het waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl) de ontwikkeling van een dynamisch riviersysteem, het inrichten van een ecologische verbindingzone en de ontwikkeling van een ongestuwd watersysteem van Lochem naar Zutphen. Het ontwerp wordt opgesteld in nauwe samenwerking met Rein Geurtsen & Partners (www.reingeurtsen.nl)