Activiteiten zwembad nog De Beemd 2009

Ook dit jaar gaan we vijfmaal anderhalf uur in het zwembad De Beemd oefenen in kanotechnieken en kanopoloën. Anderhalf uur bevalt heel goed. Het geeft meer rust en het gevoel dat we voldoende tijd hebben om te doen wat we willen. Daarom houden we dit aan. De eerste helft wordt besteed aan het oefenen in technieken. Dit gebeurd op individueel niveau omdat het niveau veelal heel divers is. In het tweede deel wordt er kanopolo gespeeld. We hopen dat er voldoende deelnemers zijn om leuke partijtjes kanopolo te kunnen spelen. Als er veel kinderen zijn, dan geven we aan hen voorrang. Volwassenen kunnen dan wel in beperkte mate meedoen, maar dan in ondersteunende vorm. Dit wil zeggen, rekening houden met het niveau van de kinderen en hen veel in het spel betrekken.
 
Kinderen willen nogal eens graag wat zwemmen en spelen in het bad. Dit is toegestaan mits er voldoende ruimte is en niet tussen de kano’s die aan het oefenen zijn. Bij voldoende ruimte wordt er een hoekje voor hen vrijgehouden. De ouders dienen hier ook zelf ook op toe te zien en de eindverantwoordelijkheid voor de in het water spelende kinderen ligt bij de ouders.
 
Het kanopolo zal in het algemeen onder leiding staan van Henk Groeneveld en het onderricht in kanotechnieken bij Leo de Jong en Eric van Capelleveen.
Deelname graag apart voor iedere zondag opgeven bij Henk Groeneveld, bij voorkeur per mail ( l.groeneveld7@upcmail.nl ) en uiterlijk zaterdags voor 21.00 uur
 
Diegenen die gericht begeleiding willen in kanotechnieken kunnen zich daarnaast eenmaal voor 8 januari bij Leo de Jong aanmelden met vermelding van de technieken die zij graag willen verbeteren en het niveau wat zij beheersen.
 
Ook dit jaar in ons programma op 1 maart een activiteit in het zwembad De Wilder in Haaksbergen. Dat zwembad hebben vorig jaar al eens opgezocht omdat er een golfslag in opgewekt kan worden. Met een groep van ruim 25 deelnemers hebben we ons daar lekker uitgeleefd. Het oefenen op de golven was spectaculair voor de meesten. Deze mogelijk willen we dit jaar ook weer benutten.
De data voor De Beemd zijn:
l        18 januari
l        25 januari
l        8   februari
l        15 februari
l        22 februari (onder voorbehoud)
Haaksbergen op 1 maart
 
De tarieven zijn
l        € 3,- p.p per zondag
l        € 10,- maximaal per gezin per zondag
 
Ten slotte enkele afspraken.
l        Schoenen in de kleedkamers op de bank
l        Maar één grote dames- en heren-kleedkamer gebruiken, dat is altijd de eerste van de twee.
l        Vooraf en na afloop helpen met laden en lossen van de kano’s.
l        Polyester kano’s niet bemenst vanaf de kant in het bad laten glijden.