Roelofs geeft vorm aan het water in Lochem

Roelofs Advies en Ontwerp staat aan de basis van het waterontwerp voor de
‘Etalage naar de Toekomst’. Water is het verbindend element in de Etalage naar
de Toekomst, een ambitieuze ontwikkeling waarbij het gebied ten noorden van het
centrum van Lochem wordt getransformeerd naar een dynamisch woon-werk landschap
met ruimte voor publiek functies. Het waterontwerp sluit hier naadloos bij aan
door de ontwikkeling van een kanobaan, het herstellen van een oude berkelarm en
het bevaarbaar maken van de Berkel tot in het centrum van Lochem. Uniek in het
ontwerp is dat waterrecreatie, beleving en ecologie hand in hand gaan. De
kanobaan wordt uitgevoerd als vispassage en bij de inrichting van de
beektrajecten wordt rekening gehouden met de ambities van het waterschap Rijn en
IJssel; de ontwikkeling van een dynamisch riviersysteem, het inrichten van een
ecologische verbindingzone en de ontwikkeling van een ongestuwd watersysteem van
Lochem naar Zutphen. Het ontwerp wordt opgesteld in nauwe samenwerking met Rein
Geurtsen & Partners