Bericht van de voorzitter

Begin januari waren veel van ons bij elkaar tijdens de NJ receptie van Njord. Dat we toen naast elkaar nog gezellig in de kantine van Njord het nieuwe jaar konden inluiden voelt als een ver verleden. De activiteitenkalender werd bekend gemaakt en we keken weer uit naar een jaar met mooie kanotochten, Pinksterkamp en kanoweekenden. In september zouden we het 40-jarig bestaan van Njord vieren.
Hoe anders is het gelopen. Tochten werden in het voorjaar afgeblazen. De kanocursus werd geschrapt, maar kon uiteindelijk in de zomer toch nog in afgeslankte vorm plaats vinden.
Gelukkig konden na mei de kanotochten, zij het onder bepaalde condities, weer doorgang vinden. Gaandeweg de zomer werd alles weer wat losser. Toch heeft het bestuur afgezien van een feestelijk tintje rond de viering van het 40 jarig bestaan. Dit omdat we dit alleen wilden vieren als iedereen er met een veilig gevoel er aan kon deelnemen en die condities waren daarvoor niet voldoende aanwezig.

Inmiddels lopen we weer tegen een flinke stijging van de Covid besmettingen aan en worden de maatregelen weer aangescherpt. Wat betekent dit voor onze activiteiten bij Njord.

Vooralsnog gaan de kanotochten door. Wel met de verplichting om in de auto een mondkapje te dragen als er niet-gezinsleden bij elkaar in de auto zitten.
Ieder kan er voor kiezen om met eigen vervoer te gaan.
Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van het RIVM, zoals afstand houden en niet deelnemen bij al geringe gezondheidsklachten. Voorzichtigheid is geboden.

Wat betreft de activiteiten op de club.
Voor de kantine veranderd er niet veel. We kunnen er alleen niet meer gezamenlijk  een drankje nemen, maar dat gebeurt in deze tijd van het jaar ook maar zelden.
Werkzaamheden aan en rond het clubhuis kunnen vooralsnog doorgaan. Ook de doedag gaat door als het verantwoord is, mogelijk met enkele aanpassingen.
De commissievergadering wordt in afgeslankte vorm gehouden. Alleen bestuur en 1 vertegenwoordiger per commissie. Of het in de fysieke vorm kan doorgaan is nog de vraag. Dat beslissen we tegen die tijd.
Aangezien de verwachting is dat we tot einde van het voorjaar nog veel last houden van Covid virus, staan er grote vraagtekens bij de NJ receptie en de ALV.

Het is een bijzonder jaar. We hebben er toch wel wat van kunnen maken, maar ook bij onze vereniging hebben de onderling sociale contacten ingeboet en helaas kan dit nog een tijd voort gaan duren. Enkelen van ons zijn ziek geworden, maar zover mij bekend goed hersteld. We staan voor een tweede golf en weten niet goed wat we kunnen verwachten.
Een aantal van jullie heb ik dit jaar niet gezien. Via deze weg wil ik hen een speciale groet brengen en hoop hen weer spoedig in gezondheid te ontmoeten of anderszins te spreken.

Allen een hartelijke groet en pas goed op jezelf en elkaar.
Henk Groeneveld