Veel belangstelling

Veel belangstelling ALV

Ongeveer een kwart van de leden was aanwezig op de ALV afgelopen vrijdag. Het bleek een inspirerende avond met veel nieuwe elementen op de ALV. Zo werden de verslagen van de commissies deze keer voorzien van beelden waarmee een aanridg beeld van heel 2009 werd neergezet. We namen afscheid van Annelies en Inge en Leo en Albert werden benoemd in het bestuur. De Toertroffee werd uitgereikt aan Lidy Groeneveld die eindelijk geen tweede meer werd.

Een welkome verrassing werd door de Fam Kers aangereikt. Gabri?lle heeft een fotoboek Njord 2009 gemaakt dat voor PR doeleinden gebruikt kan worden. Een fantastisch boek met een goede impressie van een jaar Njord. Berend kwam onverwachts met de digitale Kanobabbels voor de dag. Alle kanobabbels zijn (met dank aan Greet Terwel en Dika Vruggink) nu digitaal beschipbaar. Het eerste exemplaar mocht ik als voorzitter in ontvangst nemen. Ook digitaal werd de inventaris van Njord en de vloot van onze vaarders. Die is vanaf heden ook raadpleegbaar.

Tenslotte werden de ontwikkelingen bij de Etalage van de Toekomst en sluiscomplecx de Pol nabij Doetinchem tegen de achtergrond van kanovaren toegelicht. Dankzij ons kantinecommissie waren we weer verzekerd van een hapje en drankje en na 24:00 sloten we het pand af.