Oude Rijn 2009

Zondag 19 april staat de tocht op de Oude Rijn gepland. De tocht start bij Elten. We varen stroomafwaarts tot aan de Jezuïten Zwaai en terug. Dit heen en terug varen is nodig omdat aan het eindpunt geen geschikte uitstapplaats aanwezig is. Een bezwaar is dit niet. Het is een prachtig gebied met weilanden en rietkragen. Het water wisselt van smal tot erg breed.
Soms lopen er meerdere stromen naast elkaar. Deze worden gescheiden door lange eilanden die begroeit zijn met riet, wilgen en elzen.
Kortom een uniek gebied.
De tocht is zeer geschikt om met een canadees te varen. Je hoeft geen geoefend vaarder te zijn.
 
Oude Rijn
Datum:                                    zondag 19 april
Boten laden:                            8.00 uur
Thuiskomst:                            17.00 uur
Vaarafstand:                            20 km 
Vaarpunten:                             25
Vervoerskosten:                      € 3,00
Telefoon tijdens tocht: 06 36257444
Vaarleiders:                             Hans Maarse,
Aanmelden:                             uiterlijk vrijdag 17 april
                                                bij Hans Maarse tel. 0573-253242   jhm-maarse@hetnet.nl