Kanobaan in Lochem?

Ja u leest het goed. Er zijn heuse plannen om
de Berkel ter hoogte van de huidige stuw bij het makelaarshuis wellicht om te
toveren in een heuse kanobaan. De Gemeente Lochem onder de noemer Etalage naar
de toekomst www.etalagenaardetoekomst.nl
heeft Stedebouwkundig Bureau Rein Geurtsen http://www.reingeurtsen.nl/
uit Delft gevraagd een masterplan te ontwikkelen voor het gebied ten noorden van
het Noordereiland dat vroeger bekend stond als het moleneiland. In één van de
meest gunstige varianten wordt de vroegere omloop hersteld en kan daar een
kleine binnenhaven voor de Berkelzomp  www.stichtingberkelzomp.nl
ontstaan. Een klein schutsluisje of overtoom maakt
het dan mogelijk met de Berkelzomp ook de Berkel stroomafwaarts van Lochem te
bevaren. Dit past in het voornemen van het Waterschap Rijn en IJssel om de
Berkel weer bevaarbaar te maken en de mogelijkheid te scheppenvoor vissen om
zelfstandig stroomopwaarts naar de paai gebieden te zwemmen. De vele stuwen
zullen naar verwachting in de komende jaren vervangen worden door passages die
passeerbaar zijn. Tegelijk wil men de 2.00 hoogteverschil die nu bestaat bij de
stuw getrapt laten zakken. Dat maakt realisatie van interessant kanopassage zowel
in de zomer als in de regenrijke winter en voorjaar mogelijk. Een
adviesbureau  verbonden aan de
Roelofsgroep www.roelofsadviesenontwerp.nl maakte al een
analyse voor de Gemeente Lochem. Een passage die ook mogelijkheden schept om
het recreatieve kanoverkeer een avontuurlijke maar ongevaarlijke passage te
bieden. Tegelijk kan het ontwerp zo gemaakt worden dat bij grotere afvoer ook
een speelplek voor wildwaterkanovaarders ontstaan. Op meerdere plekken in
Europa is daar succesvol ervaring mee opgedaan en blijkt dat natuur en
recreatie goed naast elkaar kunnen bestaan. Hieronder zijn impressies opgenomen
die door de Gemeente op de voorlichtingsdag van 13 december zijn getoond.
Kanovereniging Njord  www.lkv-njord.nl heeft aangeboden mee te
denken over het ontwikkelen van het parcours. Zij bezoekt regelmatig vergelijkbare
locaties in Frankrijk en Duitsland. We spelen met de gedachte een maquette te
gaan maken waarin we het gedrag van het water en de in de bedding aangebrachte
belemmeringen en trappen bij verschillende waterstanden en afvoeren kunnen
simuleren.

foto 1:

Rein
Geurtsen en partners : Voorbeeld omloop Berkel Noordereiland
foto 2:

Situatie
rond 1908 in Lochem