Glijgoot 2006

We begonnen met alleen Eric, Jan en ik. We gingen voorwaarts van de glijgoot en achterwaarts.
We leunden naar voren en naar achteren waardoor je leuken effecten kreeg.
Na een tijdje kwamen Berend, Bart en Nicole. Bart en Nicole gingen ook van de glijgoot af en Berend maakte uit een canadees foto’;s:
het was leuk.