ALV LKV-Njord Lochem

ALV Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 7 maart zal vanaf 20:00 de ALV worden gehouden. Dit is één week eerder dan aangegeven in de Jaarkalender van Njord. Indien u agendapunten wenst in te btrengen verzoeken we u dat voor 1 maart 2014 te doen bij onze secretaris Marlies Dekkers marlies@lkv-njord.nl