Doedag 4 2013

Doedag 23 november 2013

Op deze zaterdag vinden wederom onderhoudswerkzaamheden in het botenhuis plaats. Uw hulp is gewenst. Meld u aan bij Hans Maarse