Algemene Leden Vergadering 2013

Algemene Leden Vergadering 2013

Vrijdagavond 15 maart vanaf 2000 vindt de ALV 2013 plaats in het botenhuis Hoeflingweg 4 te Lochem. De stukken worden de leden per eMail toegezonden.