Doedag November 2011

Doedag November 2011

Wederom een prachtige herfstdag die weliswaar koud maar zonnig begint. Om negen uur starten we (Berend & Eric) met zijn tweeën. Gelukkig komen naar verloop van tijd Hans, Henk Albert en Jannie helpen. We weten zo n 20 kuub blad van dak en terrein te verwijderen en op de compost hoop te plaatsen. Een zeer bladrijk jaar dat is wel duidelijk. Aansluitend maaien we gras, verwijderen braam en wordt de verstraler bij de waterschans verwijderd voor nader onderhoud. In het werkhok maakt Berend een heuse harkberger en we ruimen de opstelloods op. Na een lekkere kom soep keren we allengs huiswaarts. Een forse lijst klussen resteert, nu velen niet aanwezig bleken om te helpen. Er zal nog een Doedag moeten worden georganiseerd om alles klaar te krijgen.

De werkdag bracht ook een glimlach om onze mondhoeken toen H. (we noemen geen namen) een bak bol bladeren in de Berkel wist te deponeren. Dat kan natuurlijk niet en Henk haalde hem er vakkundig uit.

Foto s op http://www.lkv-njord.nl/fotoboek.php?id=103