Mijmering – Jan/Feb 2008

Het jaar 2007 zit er weer op en als er ??n ding centraal stond, dan was dat wel het milieu. Spaarlampacties, de EU die zich buigt over vervuilende auto’;s en Marianne Thieme die beweert dat vlees eten slecht is voor het milieu en in een soort zendingsdrang daar maar eens een film over heeft gemaakt. Volgens haar kun je nog beter in een Hummer rijden dan een koe houden. Ik geloof dat die auto populair is geworden door de Rambo-films. Nu heb ik die films nooit gezien, want ik was bang dat mijn hersenen er van zouden degenereren, dus heb ik me moeten laten voorlichten over wat een Hummer is.
Een Hummer is een of ander lomp vehikel dat 1 op 3 rijd of zoiets. Marianne ziet dus liever een Hummer rijden dan koeien in onze weilanden lopen. Haar stelling schijnt wel flink te rammelen, maar daar ga ik nu niet op in. Wel zie ik liever vanuit mijn kano koeien in een weiland grazen dan allemaal Hummers rond rijden. Ik weet niet of deze esthetische kant van de zaak Marianne koud laat. Ze zou eens een avondje met onze onvolprezen schrijver Koos van Zomeren moeten praten. Niemand die beter dan hij kan beschrijven hoe mooi en intelligent koeien zijn. Nu weet ik ook wel dat Marianne niets tegen koeien heeft en juist voor de dieren partij kiest, maar als zij en haar kompanen hun wereldbeeld doorgevoerd zouden krijgen, zou Nederland er wel even anders uit zien. Dan zou het gedaan zijn met de veehouderij in ons land. Hier en daar een enkele koe of varken in kleine en sporadisch voorkomende weilanden. Wat meer schapen en paarden, maar het aantal landbouwhuisdieren in Nederland zal dan een schijntje van nu zijn. Ontzettend veel dieren zouden dan het levenslicht niet meer zien. Dus wat niet geboren wordt dat hoeft niet te sterven en wat niet leeft kan niet lijden. Daar gaat het Marianne geloof ik om. Nu kan ik daar als boerenzoon best een eindje in mee gaan. Ook ik vond het vroeger op de boerderij maar triest als koeien een kort leven was beschonken en dat gold met namen voor de stiertjes die in die tijd zeker als kistkalveren een kort en erbarmelijk leven hadden. Gelukkig is daarin wat verbeterd, maar kort leven ze nog steeds, wat ook voor veel varkens en lammeren geldt. Om die reden ben ik zelfs een tijdje vegetari?r geweest. Maar ik vind het principe dat je geen dieren mag doden voor je voedselvoorziening maar een beetje raar als het in de natuur de normaalste zaak is dat de ??n zijn dood de ander zijn brood is. Maar we kunnen zeker kritisch zijn in onze vleesconsumptie. Elke dag vlees eten is zeker niet nodig en dan vlees kopen dat afkomstig is van dieren die een beetje een goed leventje hebben gehad lijkt me dan nog het minste wat we kunnen doen. En dat is inderdaad niet het goedkope vlees.

Maar dit alles heeft uiteindelijk niet veel met kano?n te maken, of het moet Njords jaarlijkse barbecue zijn. De vraag kan wel worden opgeworpen of kano?n een milieuvriendelijke bezigheid is. Het ligt voor de hand te denken van wel. We bewegen ons tenslotte voort op lichaamskracht. Maar zo eenvoudig is het niet. Wat te denken van het transport, waarbij nogal eens forse afstanden worden afgelegd. Wat we ook niet over het hoofd moeten zien is de productie van de kano’;s, peddels, spatzeilen, wetsuits en andere attributen. Allemaal toch wel milieubelastend en je kunt zelfs uitrekenen hoe milieubelastend het allemaal is, maar dat ga ik niet doen.
Ook hiervoor geldt, stoppen is niet nodig, maar er wel bewust mee omgaan. Gelukkig worden de productieprocessen steeds minder milieubelastend en heeft de EU de auto-industrie de wacht aangezegd. Ze moeten werk maken van schonere auto’;s. Dat maakt dat ik minder bezwaard in mijn kano kan stappen. Wel even letten op energiezuinig rijden. Een Duitse auto is geen pre, naar het schijnt zijn die het meest milieubelastend. Laat ik nu een 12 jaar oude Volkswagen diesel rijden waar ook nog geen roetfilter voor te krijgen is. Maar bij een zuinige rijstijl rij ik er gemakkelijk 1 op 20 mee. Met kano’;s op het dak of een kanokar er achter zit dat er natuurlijk niet in en ook als ik met mijn kompanen van de PWBZ op pad moet komt er van energiezuinig rijden niet veel terecht, ga maar na als je volgens Eric in anderhalf uur naar Neuss kan rijden. Maar verder, wie doet me dit na. Zo sus ik mijn geweten en is mijn kerst niet verknald. Nu het woord kerst toch is gevallen, wat eten we met kerst? Vroeger was bij ons thuis een gevleugeld dier het ultieme kerstmaal en dat blijkt nu geen slechte keus te zijn geweest. Want het eten van kip is het minst milieubelastend. Maar een kerst zonder vlees kan natuurlijk ook en is me zelfs liever, komt toch weer even die oude vegetari?r in mij naar boven.
Gelukkig voor de lezer ligt bij het lezen van dit stukje de kerst al weer achter ons.
Alleen het vuurwerk moet nog worden afgestoken. Het schijnt dat het milieu hierbij ….. Ik wens jullie een heel gelukkig en milieuvriendelijk 2008 toe.