Reconstructies Slinge

Het waterschap Rijn & IJssel [url]www.wrij.nl [/url]voert op dit moment op meerdere plekken in het stroomgebied van de Slinge en Berkel reconstructies door. Reconstructies die enerzijds waterlopen in hun oude luister herstellen en anderzijds ecologische hoofdverbindingen vormen. De strakke gekanaliseerde beken gaan weer meanderen en de oevers worden weer gevari?erd van hoogste en natuur. Het is een fraai gezicht en verhoogt het kanoplezier aanzienlijk. Daarnaast worden de blokkades van de stuwen op veel plekken weggehaald en vervangen door getrapte verlagingen die we kennen als vistrappen. Daar loop je natuurlijk met je kano bij lage waterstanden op vast, maar dan kun je ook prima uitstappen bij deze barri?res. Bij hoogwater hebben we opeens het wildwater dicht bij huis en kunnen we, zij het bescheiden, wat spelevaren op de stroomversnellingen. Ik kan u aanraden de Slinge van Groenlo tot Lebbenbrugge (Borculo) te varen. Vooral nabij de voormalige Lebbenbrugge en bij Beekvliet is de gereconstrueerde Slinge fantastisch. Zie ook [url]http://www.wrij.nl/projecten/item_4707/item_4708/beekvliet[/url] en
[url]http://www.wrij.nl/projecten/item_4707/item_4708/beekherstel_en [/url]