De NKB organiseerd Try-out NKB training bij DWD

Training wildwatervaren

Met de komst van de wildwaterbaan in Zoetermeer is er een nieuwe unieke trainingsmogelijkheid in Nederland bij gekomen. Een aantal wildwatervaarders is al op de wildwaterbaan geweest tijdens het NKBweekend in november 2006 of op eigen gelegenheid. NKB en DWD hebben als gemeenschappelijk doel de wildwatersport in Nederland te promoten. De wens is om te komen tot reguliere wildwatersporttrainingen. Als try-out zijn drie trainingsmomenten op de wildwaterbaan ingepland met als doel dit bij succes verder uit te bouwen naar meer trainingsuren. Begonnen wordt met training wildwatervaren. Bij voldoende belangstelling kunnen in de toekomst ook slalom en freestyle trainingen georganiseerd worden. We starten met een groep van maximaal 35 deelnemers. In principe zijn dit dan vaste deelnemers voor de trainingen op de hierna genoemde dagen.

We streven ernaar te trainen in groepjes van maximaal 5 tot 6 deelnemers met een eigen trainer. Bij de wildwater training krijg je instructie van een ervaren wildwater-kano-instructeur. Training zal een stuk voorbereiding (warming up, water lezen, e.d.) bevatten en de wildwaterbaan zal per keer 1,5 uur beschikbaar zijn om te trainen.

Doel is je kanovaardigheden verder te verbeteren, met aandacht voor specifieke eigenschappen van deze baan, zodat je het niveau bereikt waarop je zelfstandig op deze wildwaterbaan kunt varen. Afhankelijk van je niveau na de training kun je een certificaat krijgen waaruit blijkt dat je zelfstandig bij DWD kan varen. Dit certificaat maakt geen onderdeel uit van de huidige opleidings- of vaardigheidsbrevetten van de NKB. Het is uitsluitend onderdeel van deze try-out.

Onderdelen van de training zijn:

· Veiligheid op de wildwaterbaan
· keerwater techniek,
· traverseren op snel stromend water/
· walsen varen

Eigen vaardigheid:

Voor deelname dien je wildwater 3 echt te beheersen.
Dat wil zeggen dat je op wildwater 3 kunt keerwater varen, traverseren en eskimoteren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschatting en opgave van het eigen vaarniveau. De NKB kan, op aangeven van de instructeur, bij een gebleken onvoldoende vaarniveau, voor deelnemers een alternatief trainingsprogramma vaststellen.

Data en Tijden:

18 februari van 9.30-11.00 uur , 25 maart van 10.30-12.00 uur, 15 april van10.30-12.00 uur. Verzamelen bij de baan 1½ uur voor aanvang van de training i.v.m. administratie, omkleden, warming-up ed. Indien het te koud is (ijsvorming bijvoorbeeld) komt de training te vervallen en wordt je betaling teruggestort.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze drie trainingen bedragen in totaal € 75,- Dit is een aanbod alleen voor NKB leden. Het is inclusief 1½ uur baanhuur en instructie. De prijzen zijn o.b.v. gebruik van eigen uitrusting (kano+drijfvermogen, peddel, kleding, zwemvest, helm). Eten en drinken is voor rekening en zorg van de vaarder.

Bron: pdf tekst info_tryout_nkb_ww_training

Njord

Njord gaat bij genoeg animo deelnemen aan dit evenement. Dit is echter alleen voor leden.
In geval van vragen kun je contact nemen met Eric van Capelleveen. ericvancapelleveen [@] lkv-njord.nl .