Nieuws van de PWBZ

Naast alle activiteiten ver van huis, willen we de komende maanden ook dicht bij huis weer het een en ander doen. In de eerste plaats het kanopolo. Daar starten we in mei mee. Dan hopen we de doelen boven de Berkel te kunnen hangen en achter ons clubhuis echt kanopolo te kunnen spelen. Dit gaan we doen op vrijdagavonden van 19.30 uur tot 20.30 uur.
We hebben nog geen avonden vastgelegd. Vast staat wel dat we op 5 mei de eerste avond houden. Dit is tevens de weer eerste clubavond op vrijdag. Die avond willen we tussen 19.30 uur en 20.30 uur oefenen met kanopolo. Dit houdt in, wat oefenen en gewoon een potje kanopolo spelen. De tijden hoeven we niet strak aan te houden.
Per mail en via de site houden we iedereen op de hoogte op welke vrijdagavond we aan kanopolo doen.

Op 11 juni staat varen van de glijgoot weer gepland. Die dag is tevens de nationale kanodag en op die dag zal Njord ook een aantal kanoactiviteiten voor buitenstaanders opzetten. De glijgoot is daar dan een onderdeel van. Dit plan is zo recent dat de invulling van die dag nog niet bekend is. Dus weten we ook nog niet op welke tijden we begeleiding geven bij de glijgoot.
Tijdens de open dag willen we het programma presenteren. Het zal natuurlijk ook op onze site verschijnen. Bovendien willen we er via de media ruchtbaarheid aan geven.

In juli en augustus zijn ook een zestal zondagen gepland voor kanopolo en oefening in kanotechnieken. Deze data zijn vastgelegd in de activiteiten kalender.
Verder willen we jullie er ook nog aan herinneren dat in het weekend van 16 en 17 september varen op de Waddenzee staat gepland. Als je mee wil, houdt dit weekend dan vrij. Let wel dat er ervaring op groot water, of wild water en brandingvaren, een vereiste is. Twijfel je, overleg dan even met ons.