Goorbach 2006

De Goorbach loopt door Duitsland achter Gronau, enigszins parallel aan de Dinkel. Het is zo ongeveer het smalst, nog bevaarbare water, soms maar net peddelbreed. Het gaat grotendeels door bosgebied, is zeer bochtig, er is veel overhangend struikgewas, lage bruggetjes en soms zijn er (boom)hindernissen. Dus heb je een wetsuit, trek hem dan zeker aan. Deze tocht is minder geschikt voor Canadezen.
Voor ons allemaal is deze tocht nieuw en dus spannend!
Er is ??n maar: Er kan alleen gevaren worden bij voldoende water. Dit ga ik bekijken op donderdag 9 maart. Daarna zal dus pas duidelijk zijn, of het door kan gaan.

Gegevens over de tocht.

Datum: zondag 12 maart
Boten laden: 9.30 uur
Thuiskomst: 15.00 uur
Vaarafstand: 10 km.
Vaarpunten: 25 punten
Vervoerskosten: ? 3
Vaarleiding: Yvonne Both
Aanmelden: voor 10 maart bij Yvonne, 053-4329960 of yvonneboth@planet.nl