ALV 2012

Algemene Leden Vergadering 2012 16 maart 2012

Aanvang 20:00
Open voor (oud en aspirant) leden

Agendapunten en aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden graag minimaal 3 weken eerder inleveren bij het secretariaat Marlies Dekkers marlies@lkv-njord.nl

De uitnodiging en agenda voor de vergadering wordt eind februari verstuurd.