Verslag Duitse Vecht

Duitse Vecht 20 maart

Om 8 uur troffen Albert, Berend en Hans elkaar bij het clubgebouw. Ze waren nog wat onwennig. Bij een eerste tocht weet je niet of je alles bij je hebt. De temperatuur was om het vriespunt. Om 8:15 uur vertrek richting Duitsland. Bij Hengelo bleek de onwennigheid terecht te zijn. Berend en Hans hadden geen peddels. Albert rijdt door naar de parkeerplaats van de Ikea. De andere twee keren terug naar Lochem om de peddels op te halen. Om 9:15 uur Albert weer opgepikt en werd koers gezet naar Samern ons startpunt aan de Vecht.

Wat blijkt? Dit stuk van de Vecht is veel afwisselender dan uit beschrijvingen en foto’s op Google Earth blijkt. Het werd een afwisselende tocht. Voor Schüttorf passeerden we een grote plas met een zandbank in het midden om daarna bij een stuw aan te komen. Op de kaart stond aangegeven aan welke kant we de stuw konden passeren. De kaart gaf meerdere stroomversnellingen aan. Ze waren allemaal passeerbaar. Drie ervan waren de moeite waard omdat ze wat langer waren, de laatste ongeveer 300 m. Sommige delen van de Vecht lijken op de Dinkel, kronkelig met hoge zanderige oevers. Andere oevers waren laag en groen. We vaarden langs houtwallen en rietkragen. Na een afwisselende tocht van 16 km bereikten we het eindpunt bij Engden.

Met rode koppen van de zon hebben we de dag onder het genot van koffie, pils en appelgebak nabesproken. Daarna werd huiswaarts gekeerd. Ik hoop dat er geen peddels, thermoskannen, stoeltjes of anderszins zijn achter gebleven.

Kijk voor de foto’s op http://www.lkv-njord.nl/fotoboek.php?id=76