Etalage van de toekomst (deel2)

Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren hebben 2 stagaires van de HBCS opleiding Larenstein uit Velp werkzaam bij Roelofs Advies en Ontwerp een afstudeeronderzoek verricht naar de mogelijkheden om een vis- en kanopassage te cre?ren in de Berkel te Lochem. Dat als logisch voortvloeisel uit het stedenbouwkundige ontwerp van de gemeente Lochem gemaakt door Rein Gerritse wat beoogt de Berkel meer bij de stad te betrekken en tegelijk het bedrijventerrein gelegen tussen Berkel en Twentekanaal in de stedelijke bebouwing op te nemen. Daarbij werden plaatjes getoond waarbij kanovaarders op de Berkel aan het oefenen zijn.

Dit gaf aanleiding aan Sander Slagman en Robert Broekhuizen ge?nspireerd door Peter Wonink om dat als onderwerp van hun afstudeer-scriptie te kiezen. Via Berend Kers en Peter Wonink kwamen we met hen in contact en gaven hen tips over waar je als kanovaarder baat bij hebt. We maakten onderscheid naar de recreatieve (vlakwater)vaarder en de geoefende respectievelijk beginnende wildwatervaarder.

Zij berekenden dat een parallelle afvoer gestuurd via een klepstuw met een herkenbare kommenstructuur ?n voor vissen ?n voor kanovaarders aantrekkelijk is. Vissen kunnen net als de kanovaarders in de kommen uitrusten voordat ze de volgende kom opvaren. Dit terwijl de recreatieve vaarder plezier kan beleven aan de milde ongevaarlijke stroomversnellingen ?n de beginnende en geoefende wildwatervaarder hier in hersft, winter en voorjaar kunnen oefenen. In de zomer heeft de Berkel meestal een te lage afvoer om een echte uitdaging te bieden voor de wildwatervaarder. Vlakwatervaarders kunnen in de zomer zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts blijven varen en wanneer de stroming geheel stil zou vallen biedt de kanostoep uitkomst.

Het ontwerprapport is voor belangstellenden ter inzage bij het bestuur. Wij volgen de verdere ontwikkelingen op de voet.

PDF met daarop de tekening van de vispassage van Roelofs Advies

Linkje