Wormer en Jisperveld 2009

Labyrint
van land en water. Op weinig plaatsen in Nederland is de scheidslijn
tussen land en water zo diffuus als hier in de veenweidepolders van
Noord-Holland. Drassige weilandjes, rietkragen gesierd met
zwanenbloem en zwanenhals vormen de grens tussen land en water.

Lang
geleden waren er hier in Noord-Holland nog geen dijken. Aan
weerskanten knabbelde de zee aan het land. Een niemandsland was het,
een wildernis van kreken, rivieren en zeegaten, aaneengeschakeld door
enorme bulten veen. De zee kwam en bracht blonde duintoppen, de zee
ging en nam brokken veen mee. En toen kwam de mens. Die bleef.
Prachtige
omschrijving van Jolanda Linschoten over dit mooie natuurgebied. Er
zijn 3 kanoroute’s uit gezet in dit gebied, je kunt ze ook aan elkaar
plakken. Dit gegeven kunnen wij mooi gebruiken om de tocht te
splitsen. Dit wil zeggen dat dit gebied uitstekend geschikt is voor
kinderen/ beginners en natuurlijk gevorderden.
We
starten en eindigen bij kanocentrum Arend Bloem. Bij terug komst is
er dan nog de gelegenheid om te “shoppen” bij Arend Bloem.

Gegevens
van de tocht:
Datum: zondag
7 Juni
Boten
laden: 8.00 uur
Vaar
afstand: korte tocht 9 km. lange tocht 16 km.
Vaar
punten: 25 punten
Vervoer
bijdrage: € 7,00
Vaarleiders: Bart
van Alten en Hans Maarse
Aanmelden: voor
4 Juni bij Bart 0573-421000