Hollandse Waterlinie 2007

We pakken voor deze tocht het noordelijke deel van de Hollandse Waterlinie, het traject Vreeland – Muiden.
Al varend over de Vecht wordt je herinnerd aan vroegere tijden. De Amsterdamse kooplieden lieten in de 17e en 18e eeuw hun buitenhuizen in de Vechtstreek bouwen. De buitenhuizen werden per trekschuit aangedaan. Daarom is bij de architectuur van huis en tuin extra aandacht besteed aan de aanblik vanaf het water. De theekoepels, versierde hekwerken en schitterende tuinen zijn hiervan het bewijs. Dit alles, plus de forten van de Hollandse Waterlinie en de verschillende natuurgebieden, zorgt dat het een prachtige tocht zal worden.
De kortste vaarafstand is 19 km. Omdat we echter hier en daar een zijtak invaren en aan het eind zo dicht mogelijk bij het Muiderslot proberen te komen is de totale afstand 24 km. Om dit te kunnen varen moet je een redelijk geoefend vaarder zijn.

Gegevens over de tocht.
Datum: Zondag 10 juni
Boten laden: 07.00 uur
Thuiskomst: 19.00 uur
Vaarafstand: 23 km
Niveau deelnemers: i.v.m. de te varen afstand geoefend vaarder
Vaarpunten: 25 punten
Vervoerskosten: ? 8,00
Vaarleiding: Hans Maarse, Yvonne Both
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 5 juni
bij Hans Maarse tel. 0573-253242
jhm-maarse [@] hetnet.nl