Kanopolo-eskimoteren de Beemd 5-2007

Kanopolo in De Beemd Het zal de meesten niet zijn ontgaan, Njord was ook deze winter weer actief in het zwembad De Beemd. Dat doen we al van oudsher. Wat velen niet weten is dat Njord vroeger de hele winter iedere zondag een uur naar De Beemd ging. De invulling was niet wezenlijk anders, kanotechnieken en kanopolo. Wel was er toen een actieve kanopolo-groep die nu en dan ook deel nam aan vriendschappelijke toernooitjes. De hoge kosten die verbonden waren aan de vele uurtjes huur van het zwembad werden betaald uit de opbrengsten van oud papier. Met het ophalen van oud papier is Njord al een tijdje gestopt en daarvoor al was het aantal zondagen dat we naar De Beemd gingen al drastisch gedaald omdat de groep kanopolo?rs er mee opgehouden was. Dus deze winter maar vijf zondagen, maar wel met anderhalf uur en dat beviel heel goed. Er is meer tijd voor de activiteiten die we willen doen, wat betekent dat er niet zo gehaast hoeft te worden. Een uur is immers snel voorbij. Vorige winter zijn we gestart het kanopolo nieuw leven in te blazen. Daarbij richtten we ons op de jeugd, maar omdat het aantal zo laag was, werd er gemixed met volwassenen gespeeld. Voor sommige kinderen was de kracht en snelheid van de volwassenen te heftig. Daarom hebben we deze winter er voor gekozen om alleen kinderen onder elkaar te laten spelen. Soms deed een volwassene rustig mee om evenwicht tussen de teams te brengen. We hebben met simpele spelregels gespeeld.De opkomst was de eerste zondag groot en we hadden met gemak twee teams van vijf jeugdige spelers. En dat ging heel leuk met de kinderen onder elkaar. Helaas hebben we dat de andere zondagen niet meer gehaald en de laatste twee zondagen hadden we zelfs te weinig deelnemers. We hadden ook eenmaal vijf jongens die via de sportpas kennis met deze sport kwamen maken. Dat is bij eenmaal gebleven.Na de grote opkomst in het begin was de terugloop in het aantal kinderen dat deel nam teleurstellend. Uiteindelijk blijken er zes tot acht kinderen wel mee te willen doen, maar ook weer niet te frequent. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk weinig animo onder de jeugd is om ook op vrijdagavond op de Berkel aan kanopolo te doen. Dat brengt me bij de vraag hoe het komt dat er onder de ongeveer dertig jeugdleden maar een handvol is dat wel eens aan kanopolo wil doen. Pakken we het niet goed aan? Wat is de reden dat er nogal wat kinderen afhaken. Tips en informatie hierover verneem ik graag. Voorlopig gaan we er wel mee door om het te stimuleren. Misschien helpt het als we een keer inschrijven voor een toernooitje. Dat stimuleert vaak beter dan zoals nu wat vrijblijvend te spelen. Overigens kunnen we ook met volwassenen aan een toernooitje meedoen. Als er volwassenen zijn die dat ook wel leuk vinden, dan hoor ik het graag. Dan zoeken we een toernooi uit waarbij we met zowel volwassenen als kinderen terecht kunnen.