Etalage voor de Toekomst

Etalage voor de toekomst

Begin december vond een informatiebijeenkomst plaats van het project Etalage voor de toekomst. Het project omvat de reconstructie van de Berkel ter hoogte van de stadskern van Lochem en Noorderbleek. De plannen laten speelse vormgeving zien waar een vispassage gecombineerd wordt met een historische inpassing van de voormalige molenvijver. Tevens wordt een glijgoot voor afvarende kanovaarders voorzien. De cascades die aangebracht zullen worden krijgen een borstelprofiel waardoor zowel bij hoge als lage watersytanden zowel de vis kan opzwemmen als de kanovaarder kan opvaren. De bestaande kanostoepen worden gehandhaafd. Wij zijn als LKV Njord blij met deze vorm van reconstructie. Tijdens onze aanwezigheid werd door aanwezigen waardering voor de plannen geuit. Het gehele plan is te downloaden op de site van de Gemeente lochem onder het gedeelte Etalage voor de toekomst.

Kijk ook op http://www.lkv-njord.nl/fotoboek.php?id=66 

En voor alle plannen
http://www.lochem.nl/glc/website/instyle.nsf/Images/BeleefdeBerkel/$File/05347-R%20VO%20Inrichtingsplan%20Be…%20HR[1]%20versie%2029%20okt%202010.pdf