Ommer Vechtdagen 2007

[b]Ommer Vechtdagen 2007[/b]
Ommen en de Vecht. De stad en het water, onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verbondenheid tussen deze twee heeft ook een rijke historie. Het is niet voor niets dat Ommen in 1248 stadsrechten kreeg en zich in het jaar 1473 aansloot bij het grote Hanzeverbond. De Vecht is dus een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Ommen.
Een aantal jonge ondernemers en enthousiaste inwoners van Ommen vonden dat er tegenwoordig meer te halen moest zijn uit de Vecht. De Vecht als promotie voor de gemeente Ommen en het Vechtdal in ruimere zin. Dit resulteerde vorig jaar in een voorzichtige start van de eerste editie van de Ommer Vechtdagen. Eerst zien en dan geloven was de heersende gedachte van de Ommer bevolking en ondernemers. Toch kreeg de stichting financi?le steun van enkele tientallen ondernemers en dankzij hen en de inzet van de vrijwilligers was begin september 2006 onder prachtige weersomstandigheden de eerste editie van de Ommer Vechtdagen een feit.

Gesterkt door het succes van het eerste jaar zijn we, na evaluatie begin dit jaar, begonnen met de ?Ommer Vechtdagen 2007 ? Als eerste leek het ons nuttig een vaste datum te kiezen voor het evenement, rekening houdend met eventuele andere evenementen.
Het weekend in september leek ons zeer geschikt, maar wilden niet in het vaarwater gaan zitten van andere activiteiten die in dit weekend worden gehouden. Daarom hebben we gekeken of het tweede weekend van september geschikt was. Wij als stichting hebben contact gezocht met de organisatoren van een aantal activiteiten en gekeken of het een probleem was als we dit weekend als vast datum zouden nemen en of we ook konden samenwerken.

[b]Samenwerking met andere organisaties[/b]
Ten eerste de fietsvierdaagse . Deze eindigt op vrijdag 7 september. De organisatie van de Vechtdal-fietsvierdaagse ziet de Ommer Vechtdagen als een waardevolle toevoeging. Door de deelnemers aan de fietsvierdaagse vroegtijdig in te lichten zouden deze hun verblijf op een van de vele Ommer campings met enkele dagen kunnen verlengen als zij het kwalitatief hoogstaande programma van de Ommer Vechtdagen lezen. Wij hebben contact met de organisatie van de fietsvierdaagse om de belangen te bundelen.
Ten tweede organiseert de Stichting Festijn dit jaar op vrijdagmiddag en -avond de uitgaansmarkt met als locatie de Markt. We hebben onze plannen met hun besproken. Ze zijn blij met de samenwerking en hebben besloten om sinds dit jaar de vrijdag voorafgaand aan de tweede zaterdag van september als vaste datum te nemen. We zullen de programma?s op elkaar afstemmen . Er zal uitwisseling plaatsvinden van de optredende bands.
Ten derde is er in het hele land Open Monumentendag. Op zaterdag 8 september wordt er voor de 21e keer de open monumentendag georganiseerd. Er is contact met de plaatselijke organisatoren over hoe we elkaar als evenementen kunnen versterken.
Ten vierde is er de Overijsselse molendag Ook Ommen als traditionele windmolengemeente van Overijssel doet hier in het jaar van de molens natuurlijk aan mee. De stichting Ommer Vechtdagen heeft overleg gehad met de stichting Overijsselse molens.
Het weekend rond de tweede is zijn dus de ideale dagen om nu en in de toekomst de Ommer Vechtdagen te organiseren.

[b]Ommen, Hanzestad[/b]
Ommen heeft zich tijdens de hoogtijdagen van het verbond aangesloten. Ommen is sinds 1473 een echte Hanzestad. In 1618 brak in Duitsland de dertigjarige oorlog uit. Maar het begin van deze oorlog betekende het einde van de Hanze. Het verbond werd geschiedenis totdat het verbond in 1980 nieuw leven werd in geblazen. Tegenwoordig gaat het niet meer om de handel, maar om de uitwisselingen van cultuur en bewustwording van de geschiedenis van het verbond. Ook Ommen is sinds een aantal jaren met een kleine afvaardiging actief tijdens de Hanzedagen, maar het nieuwe Hanzeverbond en ook Ommen als Hanzestad heeft jammerlijk weinig bekendheid bij de Ommer samenleving. Wij, als stichting Ommer Vechtdagen hebben gemeend dat hier verandering in moet komen. En dat de bekendheid van het Hanzeverbond een impuls verdiend en daardoor gaat leven in onze samenleving. Daarom hebben we dit jaar al voor de vrijdag ?Hanze? als thema gekozen.
Voor de bovenbouw van het basisonderwijs in de gemeente Ommen zal de schrijver van de stadswandeling ?van Mars tot de Markt in Ommen? en de kinderwandelroute ?Speuren naar Sporen? een educatief lesprogramma ontwikkelen waarin Ommen, de Vecht en het Hanzeverbond centraal zullen staan. Tijdens de les ?dichter bij de Vecht? zullen de leerlingen uitgedaagd worden om op creatieve wijze om te gaan met taal en tijdens andere lessen zullen onder andere de Kogge, het schip uit de tijd van de Hanze, monumenten uit Ommen en dialect centraal staan. Op vrijdagmiddag sluiten de scholen gezamenlijk dit lesprogramma af met een groot Hanzespel in het centrum van Ommen. Tevens willen we de resultaten van het lesprogramma een grote tentoonstelling organiseren. Deze tentoonstelling zal ook goed kunnen aansluiten bij de expositie ?Ommen, Hanzestad?.

[b]Verdere activiteiten op vrijdag[/b]
Maar de stichting Ommer Vechtdagen heeft niet voor ogen om er alleen een feest voor de schooljeugd van te maken. De stichting wil er gezellig familiefeest van maken. En in het bijzonder de veertigplusser. We willen dan ook een compleet programma voor de inwoners en gasten van Ommen en bezoekers uit de regio aanbieden
Op vrijdag zal er aansluitend aan het grote Hanzespel de offici?le opening van de Ommer Vechtdagen worden verricht en dit zal tevens het startschot zijn van een exclusieve kunstmarkt waar een aantal kunstenaars uit Ommen en het Vechtdal hun werk poseren. De kunstenaars bieden gezamenlijk een veelzijdigheid van werk aan. Van schilderijen tot keramiek en van decoratie tot beelden. Verder bieden we die dag een podium aan diverse plaatselijke groepen voor optredens en muziekvereniging Soli Deo Gloria ziet het als een grote uitdaging om ?s avonds een concert te geven op en rondom de Vecht.

[b]Drakenbotenrace en gondelvaart[/b]
Een van de hoogtepunten en volgens sommigen het hoogtepunt op de zaterdag zal het open Ommer kampioenschappen drakenbootrace zijn. Op het water kunt u met uw vereniging, bedrijf, buren of vrienden een titanenstrijd aangaan in speciale drakenboten. U kunt u vanaf nu opgeven met een team van tien personen. Tijdens het middagprogramma zult u in een knock-outsysteem strijd leveren en mag u zich na de finale aan het eind van de middag ?drakenboot-kampioen van de Vecht? noemen en met een mooie geldprijs naar huis gaan. Het inschrijfgeld bedraagt ? 50,- per team en u mag hiervoor een sponsor zoeken.

Mocht u meer belangstelling hebben voor deelname aan de gondelvaart bij ?maanlicht? dan kunt u ook contact op nemen met onderstaand nummer. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden, maar natuurlijk wel prachtige geldprijzen voor de winnaars. De stichting realiseert zich dat niet iedere inwoner, vereniging of bedrijf een gondel of boot in de Vecht heeft liggen en daarom stelt de stichting een aantal gondels kostenloos ter beschikking zodat u deze met uw eigen creativiteit kunt vormgeven en opbouwen.

Voor informatie of opgave voor deelname aan de drakenboot race of de gondelvaart kan bij Gerrit Martens tel. 0529 ? 456374 of ommervechtdagen@hotmail.com.

[b]?Vechtdalfair? en Shantykoren[/b]
Ook willen we op zaterdag een ontmoetingsplek cre?ren met producten uit de streek tijdens een Vechtdalfair. De fair moet vooral een promotie zijn voor het Vechtdal. ?s Avonds zullen een aantal shantykoren de muzikale klanken van zeemansliederen ten gehore brengen. De gondelvaart zal tijdens de avondschemering zorgen voor sfeer en het feest wordt afgesloten met vuurwerk. Dit alles is nog maar een greep uit het complete programma dat we zullen aanbieden voor elke Ommenaar, alle gasten die op dat moment in Ommen verblijven en de bevolking van onze randgemeenten.

De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op of rondom de Vecht. De Vecht en zijn oevers zijn voor de Ommer Vechtdagen het ultieme evenementen terrein. Het waterschap Velt en Vecht steunt net als vorig jaar de Ommer Vechtdagen door wederom toestemming te geven voor het gebruik daarvan en in de laatste raadsvergadering heeft de gemeente Ommen haar financi?le steun uitgesproken ten aanzien van de Ommer Vechtdagen.

De organisatie van de Ommer Vechtdagen hopen op een fantastisch evenement met graag de zelfde weersomstandigheden als vorig jaar. Ommen en de Vecht zullen bruisen.