Kanopolo-eskimoteren de Beemd 2-2007

Al sinds jaar en dag gaan we ?s winters in het Zwembad De Beemd kanopolo?n en oefenen met kanotechnieken. Dit deden we altijd een uur, maar dit jaar breiden we uit tot anderhalf uur zodat we meer tijd tot onze beschikking hebben. Ons voornemen is om extra aandacht aan kanotechnieken te gaan geven. Wie bijvoorbeeld eskimoteren wil leren krijgt een lesprogramma aangeboden wat we in de vijf zondagen doorwerken. Wie andere kanotechnieken voor b.v. vlakwater-varen wil verbeteren kan daarvoor ook begeleiding krijgen.
We kunnen de lesprogramma?s individueel afstemmen. We vragen dus van de deelnemers om zich van te voren op te geven.

Geef daarbij aan:
– Welke kanotechnieken je wilt leren of verbeteren
– Welke data je denkt te komen
– Oefenen met redding op groot water is noodzakelijk als je op grote meren of de waddenzee wil gaan varen.

Het is voor ons van belang om inzicht te hebben hoeveel ?cursisten? er komen. We kunnen daar het aantal begeleiders op af stemmen. Je kunt je opgeven bij Henk Groeneveld (tel. 0575 528157). Graag voor 11 januari. Ook voor deelname aan de andere activiteiten in het zwembad, graag de zondag van tevoren je opgeven, dit kan ook per mail. Dit jaar wordt er waarschijnlijk wel een kleine bijdrage (ca. 2 euro p.p per keer) gevraagd vanwege de uitbreiding naar anderhalf uur. Per gezin betaal je niet meer dan voor 3 gezinsleden per keer. Niet-Leden betalen altijd ? 2,00 per keer. Wanneer het aantal deelnemers spectaculair groot is gebleken, zullen we de overmatige inkomsten verrekenen.

De indeling per zondag zal er zo uit zien:

– De eerste 45 min. les in kanotechnieken. De eerste zondag op 14 januari van 14:30-15:30 zullen we, voordat we naar het zwembad gaan, in het clubgebouw lesmateriaal op DVD vertonen. Deze bevelen we van harte aan omdat er duidelijke en goed uitgebeelde uitleg wordt gegeven.
– Wie niet aan de lessen deelneemt kan deze tijd naar eigen believen invullen door voor zich zelf met een kano te oefenen of wat in het water te spelen, wat kinderen vaak doen. Voorwaarde is dat dit in het wedstrijdbad plaats vindt en de lessen hiervan geen hinder ondervinden.
– De tweede 45 min. wordt besteed aan kanopolo. Hiervoor wordt het hele wedstrijdbad gebruikt, dus wie niet meedoet blijft dan ook uit het bad. Hieraan kan iedereen meedoen. Ervaring is niet vereist, wel dient de daarvoor bestemde uitrusting te worden gebruikt.

De data zijn:
14, 21 en 28 januari
4 en 11 februari

Tijdstip:
16.00 uur tot 17.30 uur.

Nieuwe modellen uitproberen
Kort na de activiteiten in De Beemd volgt er bij voldoende deelname op 3 of 10 maart een demonstratiemiddag van Holland Kanoshop in het zwembad van Borculo.
Hierbij worden allerlei type kano’;s gedemonstreerd en kunnen we ze zelf uitproberen, eventueel onder begeleiding van instructeurs van Holland Kanoshop.

Precieze tijd is nog niet bekend. Ook zijn er kosten aan verbonden, maar die zullen de 5 euro niet overstijgen. Opgave en informatie bij Eric van Capelleveen (eca@tg.nl of 0573 454132.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen deelnemen als er toezicht is door een ouder of door een ouder aangewezen derde. Wellicht ten overvloede willen we hierbij nog aangeven dat deelname geheel op eigen verantwoording is en dat Njord zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele materi?le of immateri?le schade.

Namens de PWBZ commissie