Njord en het coronaviris

De overheid heeft alle sportverenigingen gelast hun accomidaties te sluiten. Het bestuur van Njord meent dat ook onze vereniging dit dient na te volgen. Daarom mogen er tot 6 april geen activiteiten op de vereniging of vanuit de vereniging plaats vinden.
We hopen dat  deze maatregel beperkt zal blijven tot 6 april en iedereen weer gezond te mogen treffen.

Namens het bestuur. Henk Groeneveld